Àrees de govern i regidories delegades 2023

 

ÀREES DE GOVERN

ALCALDIA

Filo Cañete Carrillo

 

HISENDA, SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Hugo Ferrer Sáez

DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

Cristina Obregón Plaza

 

CIUTADANIA I CICLES DE VIDA

Francisco Burgos Rubiales

 

ESPAI PÚBLIC, SERVEIS I USOS

José Luis Martínez Cardoso

TERRITORI SOSTENIBLE, MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

José A. Gras Iñigo

 

 

REGIDORIES DELEGADES I DELEGACIÓ DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES

FILO CAÑETE CARRILLO

 • Direcció del govern i l'administració municipal:
 • Funcions de representació institucional
 • Coordinació dels òrgans institucionals (ple, junta de govern local,                       junta de portaveus, grups municipals)
 • Secretaria
 • Consorci del barri de La Mina
 • Consorci del Besòs 
 • Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Empresa municipal Pla de Besòs, SA
 • Empresa municipal EUSAB, SAU
 • Seguretat i ordre públic
 • Junta de Seguretat
 • Mediació i Civisme
 • Protocol. Relacions institucionals

HUGO FERRER SÁEZ

 • Tinent d'alcaldessa i portaveu.                                     
 • Administració general
 • Política econòmica i fiscal
 • Gestió del sistema tributari
 • Gestió del patrimoni
 • Gestió de despesa i tresoreria
 • Contractació administrativa
 • Concessions esportives

FRANCISCO BURGOS RUBIALES

 • Tinent d'alcaldessa
 • Recursos Humans
  • Retribucions de personal
  • Règim disciplinari
  • Contractació, mobilitat i trasllat de personal
  • Declaració de situacions administratives
  • Convocatòries
  • Publicació anuncis diaris oficials
  • Prestacions socials
  • Formació de personal
 • Prevenció i salut laboral
 • Esports
  • Equipaments esportius
  • Promoció de l'esport
 • Societat del Coneixement i Innovació
 • Infraestructura informàtica
 

ANDRÉS POZO CUETO

 

 • Cultura:
  • Patrimoni Cultural i Històric
  • MihC
  • Escola de música
  • Memòria democràtica
  • Arxiu Municipal
 • Gestió dels equipaments culturals
 • Consell Municipal de les Arts i la Cultura
 • Festes
 
 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO

 • Tinent d'alcaldessa
 • Espai Públic, Serveis i Usos
  • Brigada municipal
  • Gestió de quioscos
  • Senyalització: vertical, horitzontal i semafòrica
  • Parcs infantils i mobiliari
  • Enllumenat públic
  • Recollida de residus
  • Clavegueram-sanejament
  • Terraplenament
  • Vigilància i dinamització de les platges
  • Servei de neteja via pública
  • Conservació i manteniment via pública
  • Conservació, manteniment i consums edificis municipals
  • Rases
  • Coordinació regidories de barri
  • Protecció Civil

ANABEL JURADO PÉREZ

 • Tinenta d'alcaldessa
 • Polítiques Socials i Comerç
  • Drets socials i polítiques de família. Serveis Bàsics d'Atenció Social
  • Diversitat funcional
  • Infància en risc
  • Drogodependències
  • Interculturalitat i nova ciutadania
  • Dinamització gent gran. Ciutat amiga de la gent gran
  • Dinamització comercial
  • Mercats d'Abastaments i Mercat d'Encants
  • Promoció de la ciutat
  • OMIC i Consum

CRISTINA OBREGÓN PLAZA

 • Tinenta d'alcaldessa
 • Salut Pública, Desenvolupament Econòmic Local i Govern Obert
 • Promoció Econòmica
  • Foment i Promoció de l'ocupació
  • Pacte territorial de l'ocupació
  • Economia i treball
  • Activitat econòmica. Polígons industrials
 • Salut Pública
 • Pla de Salut
 • Govern Obert i Transparència
 • Administració electrònica
 • Protecció de dades personals
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

  MÍRIAM CHACÓN CASAS

  • Infància i joventut
  • Ciutat amiga de la infància
  • Consell de la infància i la joventut
  • Cooperació al desenvolupament i promoció de la pau
   

  FRANCISCO VARGAS PORRAS

  • Participació Ciutadana
   • Consells de barri
   • Consultes i referèndums
   • Reglaments i guies de participació
   • Consells municipals
   • Fires entitats
   • Assessories d'entitats
  • Comunicació:
   • Disseny, difusió i imatge corporativa
   • Web municipal
   • Pantalles informatives
   • Xarxes socials 2.0
   • Mitjans audiovisuals
  • Premsa:
   • Coordinació mitjans de comunicació periodístics
   • Coordinació revista d'informació municipal
  • Plans estratègics de ciutat PAM                                                                       

  JOSÉ ANTONIO GRAS IÑIGO

  • Tinent d'alcaldessa
  • Territori, Medi Ambient i Benestar Animal
   • Territori i sostenibilitat
   • Urbanisme
   • Projectes d'inversions
   • Habitatge
   • Polítiques socials d'habitatge
   • Llicències d'obres i activitats
   • Mobilitat
   • Benestar animal
   • Medi Ambient
   • Parcs metropolitans, jardins i espais verds
   • Arbrat
   • Educació i sensibilització mediambiental
   • Comissió de Nomenclàtor

  PAULA DIESTE ARIZA

  • Polítiques d'Igualtat i diversitat de gènere
  • Consell Municipal de les Dones
  • Educació
   • Projectes educatius de ciutat
   • Ciutat Educadora
   • Educació 360
   • Equipaments educatius
   • Escoles bressol
   • Consorci per a la Normalització Lingüística

  Per veure el cartipàs complet clicar AQUÍ