10 anys de la Biblioteca Font de La Mina

Un dia qualsevol a la biblioteca Font de La Mina: mainada gaudint de les activitats que es fan a la sala infantil; adults que s’aturen davant de la prestatgeria de novetats per triar la pròxima lectura i altres que es connecten a Internet; personal que atén les peticions dels usuaris i els fa recomanacions literàries o cinematogràfiques... Hi ha energia, moviment, intercanvi d’informació i empatia. La Biblioteca Font de la Mina ha esdevingut un equipament imprescindible per al veïnatge i un exemple de capacitat adaptativa per donar resposta eficient a les necessitats del seu entorn més immediat.

El projecte es posa en marxa el 27 de juny de 2009 per fer de la biblioteca un espai obert a la comunitat on tenen cabuda activitats de caire sociocultural. L’equipament ofereix molts serveis, com la resta de biblioteques públiques, però la clau de tot el projecte és la relació dels treballadors i treballadores amb les persones usuàries i les complicitats que s’estableixen, així com la seva resposta tant positiva sempre.

L’equip humà de la biblioteca vol transmetre als seus usuaris i usuàries un missatge d’optimisme i confiança i convidar a tothom a acompanyar-lo en el seu dia a dia deu anys més, i després d’aquests deu... molts més. Treballadors i treballadores estan orgullosos de que la Biblioteca Font de la Mina sigui l’equipament cultural de referència al barri, i tenen present que això no ho han aconseguit sols sinó gràcies a totes les persones usuàries que els han anat acompanyant al llarg del camí recorregut.


Sant Adrià de Besòs, 7 de juny de 2019