Balanç de l'actuació dels agents cívics nocturns

Al setembre de 2023 es va posar en marxa el projecte d’agents cívics nocturns, que recuperen la figura de l’antic sereno, amb l’objectiu de vetllar per la bona convivència a la ciutat.

Aquest objectiu inclou tasques com el foment del bon us dels contenidors; la vigilància del mal us de l'espai públic pel que fa als residus voluminosos; la promoció del civisme i difusió de la normativa municipal; la detecció de conductes incíviques i de vandalisme; l'acompanyament i atenció a persones que tinguin sensació de perill en els seus desplaçaments nocturns. En definitiva, es tracta de crear entorns de confiança i de seguretat i treballar per fer de Sant Adrià una ciutat cívica i més amable.

Després d'aquests mesos d'activitat ja es pot fer un primer balanç de la feina feta pels 4 agents que han treballat en dos barris de la ciutat, Sant Joan Baptista i Sant Adrià Nord.

Tasques de seguiment i pacificació en zones concretes

  • Control de la venda d'alcohol en els locals de venda 24 h, ja que està prohibida a partir de les 23 h a Sant Adrià Nord

  • Comprovació de la neteja dels vetlladors dels bars en l'horari de tancament a Sant Joan Baptista

  • Control d'activitats nocturnes a les pl. de la Siderúrgia i la pl. de l' Església

  • Intervenció per problemes de convivència al carrer de Joaquim Blume

  • Seguiment dels usos de les motos dels establiments de venda a domicili per assegurar que fan un ús correcte de les voreres, compleixen les normes de circulació i no causen molèsties al veïnat de l'entorn.

Patinets i vehicles de mobilitat personal

  • 107 incidències de bicicletes circulant per la vorera.

  • 162 incidències de patinets circulant per la vorera.

  • 2 incidències de patinets excedint la velocitat.

Acompanyaments a ciutadans i ciutadanes

S’han fet 47 acompanyaments a veïns i veïnes de la ciutat

Distribució d'accions per zones i tram horari

El major número d'actuacions es fa a l'av. de la Platja i l'av. de la Mare de Déu del Carme, en la zona de Sant Adrià Sud.

Pel que fa al registre d’incidències per tram horari, la primera part de la jornada ( de 21 a 23 h) hi ha més activitat. El mal ús del mobiliari té més incidències de 21 a 22 h i torna a repuntar al final de la jornada (de 3 a 4 h de la matinada).

Telèfon agents cívics nocturns

Recordeu que si ho necessiteu podeu contactar amb els agents cívics nocturns de 21 h a 4 h en el telèfon següent: 609914559

Sant Adrià de Besòs, 5 de juliol de 2023

arxivat sota: