COMUNICAT | Sobre la situació al barri de la Mina aquestes últimes hores

COMUNICAT | Sobre la situació al barri de la Mina aquestes últimes hores

Imatge: Consorci del barri de la Mina

EN CATALÀ

COMUNICAT | Sobre la situació al barri de la Mina aquestes últimes hores

Des de l'Ajuntament de Sant Adrià ens urgeix informar-vos de la situació que travessa el barri de la Mina.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, hem rebut moltes queixes veïnals de les i els veïns dels blocs Venus i Saturn, pel tràfec de toxicòmans cap als narcopisos allà ubicats, sense cap protecció, fins i tot consumint en les seves escales, augmentant el malestar.

Per això, ens vam bolcar en escoltar i ajudar els residents. D'aquesta manera i dins de les possibilitats que presenta aquesta situació vam pensar en habilitar el Poliesportiu de la Mina com a espai temporal de confinament per als 20 drogodependents.

Valoràvem aquest lloc com un espai on poguessin no només consumir amb garanties, també complir amb el confinament.

Però la situació va prendre aquest dissabte un gir radical i inesperat. La solució, a simple vista pacífica i raonable, ha provocat un enorme descontentament veïnal al barri de la Mina.

Com a l'Ajuntament considerem que la solució inicial podria desembocar en una situació de perill i incertesa, hem decidit CANCEL·LAR la preparació de el poliesportiu de la Mina per a albergar als mateixos.

Lamentem aquesta situació però ara mateix hem de vetllar per garantir la seguretat, tant de veïns com també dels drogodependents que anaven a assistir a aquest espai.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat.

___

EN CASTELLANO

COMUNICADO | Sobre la situación en el barrio de la Mina estas últimas horas

Desde el Ayuntamiento de Sant Adrià nos urge informaros de la situación que atraviesa el barrio de La Mina.

Desde el inicio del estado de alarma, hemos recibido muchas quejas vecinales de las y los vecinos de los bloques Venus y Saturno, por el trasiego de toxicómanos hacia los narcopisos allí ubicados, sin ninguna protección, incluso consumiendo en sus escaleras, aumentando el malestar.

Por ello, nos volcamos en escuchar y ayudar a los residentes. De esta forma y dentro de las posibilidades que presenta esta situación pensamos en habilitar el Polideportivo de la Mina como espacio temporal de confinamiento para los 20 drogodependientes.

Valoramos este lugar como un espacio donde pudieran no sólo consumir con garantías, también cumplir con el confinamiento.

Pero la situación tomó este sábado un giro radical e inesperado. La solución, a simple vista pacífica y razonable, ha provocado un enorme descontento vecinal en el barrio de La Mina.

Como en el Ayuntamiento consideramos que la solución inicial podría desembocar en una situación de peligro e incertidumbre, hemos decidido CANCELAR la preparación del polideportivo de La Mina para albergar a los mismos.

Lamentamos esta situación pero ahora mismo debemos velar por garantizar la seguridad, tanto de vecinos como también de los drogodependientes que iban a asistir a este espacio.

Os mantendremos informados de cualquier novedad.