El 80% dels participants en el Programa Joves per l'Ocupació ha trobat feina

Dels 10 joves que han participat en la segona edició, 8 s'han incorporat al mercat laboral

La segona edició del Programa Joves per l’Ocupació que es duu a terme a Sant Adrià de Besòs es va iniciar al desembre de 2014 i finalitzarà al desembre de 2015.  Els 10 joves participants han acabat la seva formació com a auxiliar de cuina, i 8 ja estan treballant i per tant adquirint experiència professional.

El Programa de Joves per l’Ocupació és una iniciativa innovadora que combina formació i experiència pràctica en empreses. S’adreça a persones d’entre 16 i 24 anys, que no disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o, malgrat disposar-ne, no han continuat amb els estudis postobligatoris. El projecte combina actuacions integrades que fomenten la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu. L’objectiu és donar als participants una qualificació i unes competències professionals suficients perquè puguin inserir-se en el mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat.

De les 8 empreses que han fet contractació,  7 han signat convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. A través d’aquests convenis les empreses es comprometen a fer contractacions d’un mínim de sis mesos i a designar una persona, entre els seus treballadors, que farà la tutorització i seguiment de les pràctiques del jove. A canvi d’aquesta contractació l’empresa rep una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya un màxim de 6 mesos, amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional, a jornada completa o la part proporcional, en funció de la jornada parcial prevista. L’ Ajuntament es compromet a oferir orientació professional als joves i a fer l’acompanyament en el seu itinerari laboral.

 

Sant Adrià de Besòs, 14 de juliol de 2015

arxivat sota: