Gestió de l’arbrat urbà de la Mina

L’ Ajuntament fa una gestió activa dels arbres de l’espai públic per mantenir-los en bones condicions

L’ arbrat viari - és a dir, el conjunt d’arbres que estan plantats als carrers, places, etc. de la ciutat- és un bé patrimonial que proporciona grans beneficis a la ciutadania. No obstant, és necessari fer-ne una gestió activa per tal de mantenir-los estables i en bones condicions.

En aquest sentit, l’Ajuntament inspecciona els arbres de tot el municipi per detectar els que estan en pitjor estat, avaluar-ne el risc associat i determinar l’actuació que cal fer-hi. En alguns casos és necessari realitzar una poda de reducció o de seguretat. Ara bé, s’ha de tenir en compte que la poda no és una necessitat de l’arbre, sinó que representa una agressió que el va debilitant i, que per tant, el pot fer més vulnerable als atacs de plagues. A més, hi ha algunes espècies d’arbres que són més sensibles a les podes que d’altres, com és el cas dels oms (Ulmus pumila).  

Enguany s’han avaluat una vuitantena d’oms de diferents carrers del barri de la Mina (carrers Boreal, Gregal, Occident, Cristòfol de Moura, Tramuntana, passeig Camarón i plaça Venus-Saturn). Aquests oms, plantats als anys seixanta, han patit moltes podes, molts tenen l’estructura afectada i pateixen podridures.

Per aquest motiu, en els propers hiverns es durà a terme la poda de reducció de capçada a una part d’aquests arbres i es talaran els que estiguin pitjor.  

Aquests arbres s’aniran substituint en campanyes futures de replantació, tenint en compte que per motius tècnics no es recomanable replantar el mateix any, ja que, un cop eliminada la soca, és necessari esperar que es podreixin les arrels i puguin servir de nutrient per a la nova plantació.

Sant Adrià de Besòs, 14 de novembre de 2018arxivat sota: