L'Ajuntament signa un conveni amb l'entitat Salesians Sant Jordi-PES La Mina per gestionar els Centres Oberts de Sant Adrià

El conveni signat amb l'associació Salesians Sant Jordi possibilita el servei d’Intervenció Socioeducativa- centre obert en el barri de la Mina i estableix un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’associació per facilitar la gestió i aportar finançament als centres oberts “Preju-Unión” i “1 y 2 de Mayo” de Sant Adrià de Besòs. 

L'Ajuntament de Sant Adrià cooperarà en el finançament dels serveis de centre obert de  l’associació religiosa Salesians Sant Jordi, mitjançant una aportació, d'import total  137.400 €.

  •  L'aportació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb un import de 110.130 €, a travès de la Fitxa 2 del Contracte Programa per a l’any 2022.
  •     L'aportació municipal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per un import de 27.270€.

Mitjançant aquesta col·laboració es dona continuïtat a una important tasca d'interès social, es permet continuar amb les activitats adreçades a la formació global dels infants i amb especial atenció als infants amb risc d'exclusió amb diversos programes educatius, que es realitzen en el temps lliure dels infants.