Mesures EXTRAORDINÀRIES per situació de sequera

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se. Tot i que des de l’octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que s’han desplegat mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers, el Govern de la Generalitat ha decidit donar un pas més en la gestió de la sequera i declarar l’excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat i en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga, de la qual Sant Adrià de Besòs pertany.

D’aquesta manera, a instàncies de l’ACA, aquesta Alcaldia ha redactat el següent Ban d’Alcaldia amb l’objectiu de millorar l’estat hidrològic i evitar possibles mesures més restrictives que les actuals establertes:

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 237 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

a) Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h a 8h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes contemplades.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable.

b) Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

c) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

d) Està prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals.

Entre tots podem fer que la situació millori, conscienciació i responsabilitat si us plau.

Aquí podeu trobar el Ban d’Alcaldia: Ban d’Alcaldia mesures per mitigar la sequera