Promoció d’ habitatges de protecció oficial al barri de la Catalana

Per tal de poder optar a un dels habitatges cal estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial

A la primavera del proper any 2023 s’ obrirà el procés per poder optar a un dels 58 habitatges amb protecció oficial de venda de règim general promoguts per l’IMPSOL al barri de la Catalana.

Es reservaran dos habitatges per a col·lectius amb mobilitat reduïda i sis per a col·lectius específics (famílies monoparentals, persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental i víctimes de violència de gènere).

Per tal d’accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sant Adrià de Besòs és imprescindible inscriure’s en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial que trobareu a la web de l’Oficina Municipal d’Habitatge Pla de Besòs.

La publicació de les bases (requisits, documentació que cal aportar, etc.) i el lliurament de les sol·licituds serà els mesos de març o abril i s’haurà de demanar cita prèvia. S’informarà de l’inici del procediment d’adjudicació al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, a la web de l’IMPSOL i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Adrià.

Sant Adrià de Besòs, 14 de desembre de 2022

arxivat sota: