Sant Adrià destina 643 habitatges a lloguer social

Aquesta xifra representa un 4,4% del parc total d'habitatges del municipi, un percentatge que se situa per sobre la majoria del municipis catalans

Els 643 habitatges de propietat municipal i del Consorci de la Mina destinats a lloguer social constitueixen el 4,4% del total d’habitatges de Sant Adrià.  Aquesta proporció de pisos de lloguer social supera àmpliament el de la majoria de les ciutats catalanes.

Ajudes i subsidis al lloguer social

Dins de les prestacions de serveis que es duen a terme, s'inclouen un seguit d'ajuts i subsidis al lloguer d'aquests habitatges en funció de la renda i de la situació familiar. Els imports de les rendes, que paguen els adjudicataris, s’adeqüen a la situació socioeconòmica que afecta a un nombre important de famílies de la Mina en risc d'exclusió social.

En conjunt, del total de pisos destinats a lloguer social al municipi (643), prop d'un 50% dels llogueters paguen com a màxim 150€ al mes.En aquest sentit cal destacar que dels habitatges propietat de l'Ajuntament, un 76%  de les famílies paguen, en funció de la seva situació, entre 0 i 150€ al mes.

32 famílies en casos d'extrema necessitat en llista d'espera per poder accedir a un pis social

Actualment 32 famílies, que es troben en casos d’extrema necessitat, estan  en  llista  d'espera per  poder accedir a un pis de lloguer social a Sant Adrià. Entre aquests  32 nuclis familiars es troben famílies monoparentals (dones soles amb fills), persones soles que no tenen cap  xarxa familiar (gent gran, afectades per malalties o amb problemes d'addicció), famílies que han de marxar del pis que comparteixen amb altres familiars donada la saturació que suposa conviure en un espai petit.

10 pisos compartits i 11 habitatges tutelats per a gent gran

A Sant Adrià 19 nuclis familiars han de compartir l'espai en 10 pisos compartits i la ciutat disposa d'11 habitatges tutelats destinats a gent gran.

L'atenció a les necessitats de les famílies que es troben en aquesta situació és un dels objectius principals de l'Ajuntament, que destina una part molt important del pressupost a atendre les necessitats de les persones més vulnerables.  La prioritat és buscar solucions a les 32 famílies que es troben en llista d'espera i que estan en contacte amb els Serveis Socials municipals i també poder donar una solució estable a les 19 famílies que ara han de compartir pis.

Sant Adrià de Besòs, 20 d'abril de 2017


arxivat sota: