Programa Immigració

L'assentament de persones de diversos origens al municipi és un fet que s'ha incrementat en la darrera dècada.

La trobada de diferents cultures en un mateix territori fa possible que la comunitat local es desenvolupi de manera més plural i respectuosa. La pluralitat i la diversitat s'han de gestionar des de les diferents administracions públiques, juntament amb les entitats i associacions de l'entorn.

És competència de l'administració local, com a administració més propera a la ciutadania, la gestió de l'acollida i l'atenció a la població immigrada, així com la promoció del teixit associatiu com a complement bàsic de les polítiques dutes a terme des de l'Ajuntament. El foment de la cohesió social té l'objectiu d'afavorir la plena acomodació de les persones i famílies nouvingudes en la societat d'acollida, així com la integració de totes les persones i grups a la seva comunitat més propera.

El servei de primera Acollida a les persones migrants, des de l’any 2016, està cofinançat pel Departament de Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu.

logo_immigracioGene        

logo_fse