Drogodependències

L'addicció a les drogues i les problemàtiques que l'envolten és un tema de preocupació constant a la nostra societat. És per aquest motiu que la prevenció del consum de drogues i dels danys que s'hi associen ha de ser una de les prioritats de totes les administracions.

L'Ajuntament, en ser l'administració més propera a la ciutadania, té un paper primordial en la intervenció davant les drogodependències.

Segons el Pla Nacional sobre Drogues correspon a l'administració local el desenvolupament de les següents funcions:

  • Desenvolupar polítiques específiques de prevenció en matèria de drogodependències, fonamentalment en l'àmbit comunitari.
  • Procurar la integració social dels usuaris de drogues, mitjançant el desenvolupament de plans de formació professional i d'inserció laboral.
  • Executar la funció i la potestat sancionadora, així com la cooperació de la policia local.
  • Coordinar les intervencions en matèria de drogodependències a nivell local.


Les actuacions que es coordinen des del Servei de Serveis Socials de l'Ajuntament, i que s'inclouen en aquesta secció, estan  relacionades amb els àmbits de la prevenció, la reducció de danys i el treball amb la comunitat.