Gent gran

Des de l'Ajuntament es duen a terme polítiques de dinamització i també assistencials destinades al col·lectiu de la gent gran. Les actuacions prestades van encaminades a satisfer les necessitats bàsiques de la nostra gent gran per tal de millorar la seva qualitat de vida. Però també és necessari, en aquesta edat, desenvolupar activitas destinades a la millora de l'autoestima i a la promoció de la participació social i cultural en la dinàmica de la societat.