Persones amb discapacitat

El servei de suport i atenció a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament parteix de la base que per poder fer efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret a la vida independent de les persones amb diversitat funcional cal tenir en compte els suports específics que aquestes requereixen.

Vol aportar doncs tota aquesta informació, suport, atenció, i serveis que, reforçant els serveis ordinaris i basant-se en el principi de integració i normalització, permetin millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i avançar cap a aquesta igualtat d'oportunitats.

Des de l'Ajuntament es desenvolupen actuacions emmarcades en dues línies de treball: per una banda facilitar la cobertura de les necessitats específiques de les persones amb diversitat funcional, i per l'altra donar suport a les associacions del territori que treballen en pro de la integració social i la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.