Serveis Bàsics d'Atenció Social

Són equips formats per diferents professionals que atenen individus, famílies i grups amb dificultats socials, temporals o permanents. El seu objectiu és treballar per prevenir i tractar les causes de la marginació social afavorint el ple i lliure desenvolupament de les persones i col.lectius. Les seves actuacions s'adrecen a tota la població de sant Adrià de Besòs.