Logotips municipals

A continuació desglosem els enllaços de descàrrega dels diferents logotips municipals.

Participació Ciutadana

PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

Mil·lenari Sant Adria de Besòs

Les versions aqui reproduïdes són les úniques autoritzades.

No es permetran variacions de cap tipus. En cas excepcional, el Servei de Comunicació podrà adaptar la identitat en funció del suport a reproduir.