Benvinguts a la Regidoria d'Educació de Sant Adrià de Besòs

PRESENTACIÓ

La Regidoria d'Educació de Sant Adrià de Besòs pretén, amb les accions socio-educatives que impulsa, promoure la igualtat d’oportunitats de totes les persones, garantir l'èxit educatiu i escolar, prevenir l’exclusió social, per aconseguir que els ciutadans i ciutadanes puguin definir el seu projecte de vida digna i independent.

Des de la Regidoria d'educació treballem per aconseguir, entre d'altres els objectius generals següents:

  • Potenciar el Projecte Educatiu de Ciutat (PESAB), tot treballant de manera coordinada i transversal amb les demés regidories de l'ajuntament, per tal que el PESAB esdevingui un veritable pla estratègic de ciutat.

  • Estudiar la distribució de l'alumnat a Sant Adrià de Besòs, així com el seu perfil social i familiar, per tal d'aplicar les mesures necessàries per potenciar l'èxit escolar de tots i totes.

  • Millorar l'oferta de la formació per a persones adultes i els programes per a persones en risc d'exclusió.

  • Impulsar programes de qualificació professional inicial als centres públics.

  • Garantir els projectes de Transició Escola Treball i millorar l'oferta de Formació Professional pública.

  • Elaborar una ordenança municipal per a lluitar contra l'absentisme escolar.

  • Estudiar la construcció d'una escola bressol municipal al marge dret del riu.

  • Ampliació d'espais familiars amb infants al municipi.

  • Potenciar la formació de pares i mares i la seva implicació educativa.

La Regidora d'Educació és Anabel Jurado


arxivat sota: