Butlletí CEM

El Butlletí del Consell Escolar Municipal de Sant Adrià de Besòs té com a finalitat l'intercanvi d'informacions entre les diferents persones que composen la comunitat educativa del nostre municipi. Els centres docents, les AMPA, les famílies, les entitats que treballen l'educació en el lleure i els demés agents educatius, poden disposar d'aquest butlletí per rebre i compartir experiències educatives, informacions, notícies... i tot allò que considerin d'interès per la millora de l'educació a la nostra ciutat.

Números del butlletí CEM

Butlletí CEM núm 0

Butlletí CEM núm 1

Butlletí CEM núm 2

Butlletí CEM núm 3

Butlletí CEM núm 4

Butlletí CEM núm 5

Butlletí CEM núm 6

Butlletí CEM núm 7

Butlletí CEM núm 8