Memòries de la regidoria d'Educació

Les memòries són un instrument útil per recollir i valorar la nostra activitat, orientada a millorar l'Educació a Sant Adrià de Besòs