Cursa per l'ELA. 2 de juny a les 9.30h. Queden:

Cursa ELA

Servei d'Esports

El Servei d'esports dóna la benvinguda a tota la ciutadania.

El Servei d'Esports té com objectiu fomentar  l'Esport per a Tothom, és a dir, vetllar per a que tota la ciutadania tingui accés a la pràctica esportiva independentment de la seva classe social, condicions personals i/o forma física.

S'encarrega de dissenyar, planificar, gestionar i avaluar l'oferta esportiva adreçada a tota la població del municipi tot creant programes destinats a establir camins per facilitar aquest accés a l'esport i la seva pràctica, potenciant també  i donant suport a l'organització que fan les entitats esportives de tot el municipi.

Es treballa en base a tres eixos per tal d’incloure tots els elements i agents que es relacionen amb l'esport de la ciutat:

1- Programes esportius adreçats a diversos col·lectius de la societat com la gent gran, escoles esportives, esport de base, etc.
2- Teixit associatiu que organitzen l'esport: entitats esportives, ampes, grups de joves, etc.
3- Instal·lacions esportives la gestió directa i la gestió amb empreses, associacions,...