Nou concepte en la factura de la llum pel límit del preu del gas

El topall fixat per l’Estat en el preu del gas que es fa servir a les centrals tèrmiques per produir electricitat, té un cost que assumeixen les persones consumidores en la seva factura de la llum

L’Administració de l’Estat ha fixat un límit o topall per al preu del gas que es fa servir a les centrals tèrmiques per produir electricitat, com a mesura urgent i temporal per evitar el contagi de l'augment del preu del gas al conjunt del mercat elèctric i, així, contenir el cost de la factura de la llum (Reial Decret Llei 10/2022).

Aquesta limitació, que s'aplica des del passat 15 de juny i com a màxim fins al 31 de maig del 2023, té un cost que assumeixen les persones consumidores per mitjà de la seva factura de la llum, ja que la mesura preveu compensar les centrals per la diferència entre el preu real del gas i el preu màxim que imposa el topall del gas.

El cost del límit del gas no es tradueix en un import fix en cada factura, sinó que anirà variant segons la demanda d'energia.

Com identificar el cost del topall del gas en la factura de la llum

Aquests costos associats al límit del preu del gas apareixen en la factura dels contractes del mercat lliure sota el concepte "cost del mecanisme d'ajust", "cost del topall del gas” o bé "cost de l'ajust del RDL 10/22".

En el cas de les factures de contractes del mercat regulat (PVPC o Preu Voluntari per al Petit Consumidor), el cost d'aquesta mesura no s’especifica de forma separada, sinó que s'integra dins del terme d'energia, és a dir, en la facturació per energia consumida.

Pel que fa a les persones consumidores que encara conserven contractes a preu fix signats abans del 26 d'abril de 2022, que no hagin estat renovats després d'aquesta data, no hauran de pagar aquest cost fins que el seu contracte no es renovi o prorrogui.