Consell Territorial del Barri de Besòs

Seguint el previst en el Reglament de Participació Ciutadana, de la potestat que té l'Ajuntament de crear espais que afavoreixin la comunicació, el diàleg, la canalització de propostes i suggeriments, la pressa d'acords conjunts i d'aprenentatge democràtic, tant des d'àmbits sectorials com des d'àmbits territorials.

A finals de l'any 2011 es va crear el Preconsell del Barri de Besòs per començar a definir i dissenyar el que hauria de ser el Consell de Barri per al Besòs .

A partir de una diagnosi del barri, que es va fer conjuntament amb veïns i veïnes del barri , per tal de conèixer en profunditat les temàtiques a on cal la intervenció conjunta. Durant tot l'any 2012 s'han anat treballant els temes que van sorgir i que es van prioritzar en diferents taules i que ha servit per establir les bases de funcionament del Consell.

La Constitució del Consell Territorial del Barri de Besòs va tenir lloc a finals de març del 2013.

A l'actualitat, el Consell està en fase de renovació dels seus membres.

Si teniu interès en participar en aquest consell o tenir més informació al respecte, podeu contactar amb la Secretaria del Consell: Sonia Cazo, telèfon 933812004 (ext. 1431) o al correu electrònic pciutadana@sant-adria.net


Reglament Consell Barri de Besòs

Documentació 2011

Documentació Preconsell 2012

Documentació Preconsell 2013

Documentació Consell 2014

Documentació consell 2015