Pre- consell territorial del Barri de Sant Joan Baptista

Durant l'any 2013, i partint de l'experiència anterior amb la constitució del Consell del Barri de Besòs, es comença a treballar amb els agents socials del Barri de Sant Joan Baptista amb la finalitat de constituir el segon consell de Barri de Sant Adrià, a partir del qual es canalitzin les diferents inquietuds ciutadanes cap a un diàleg d'entesa i cooperació amb el consistori.

Després d'un treball de diagnosis acurat i participat, s'acorda amb tots els agents implicats constituir un Pre-Consell de Barri, amb la finalitat que aquest espai serveixi com a un primer pas del que haurà de ser el futur Consell Territorial del Barri de Sant Joan Baptista.

Després de diferents reunions informatives, el 16 de desembre de 2014 , es constitueix el Pre-Consell de Barri de Sant Joan Baptista sota la formalitat del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, amb la participació dels agents municipals (la figura del alcalde, polítics i tècnics) i els agents socials (associacions, veïns escollits aleatòriament del padró municipal, veïns escollits per la seva rellevància al territori i tècnics d'altres institucions que hi treballen al territori). Amb tots ells, i segons la diagnosis mencionada, s'acorda sota votació, constituir les següents taules de treball:


  • Mesa d'Urbanisme i Mobilitat

  • Mesa de Civisme i Seguretat

  • Mesa d'Equipaments i Inclusió Social

  • Mesa de treball del Reglament del Consell

  • Durant l'any 2016 es reprenen els treballs del Pre-Consell. S'ha realitzat una sessió informativa al febrer i el proper dia 10 de març està prevista la seva constitució. Si voleu participar en aquest Pre-Consell o obtenir més informació al respecte, us podeu adreçar al Servei de Participació Ciutadana, telèfon 93 381 20 04, extensions 1431 o 1439 o podeu escriure un correu electrònic a l'adreça pciutadana@sant-adria.net.