Base de dades de les Associacions de SAB

La Base de Dades de les Associacions de l'Ajuntament de Sant Adriá de Besós, es configura com una eina per tal de dotar a les entitats adrianenques d'un espai de publicitat i com un servei més de coneixement a la ciutadania.

El seu contingut  ha estat adequat al Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.