Base de dades de les Associacions de Sant Adrià de Besòs

Aquesta és la Base de Dades de les Associacions de l'Ajuntament de Sant Adriá de Besós, que es configura com una eina per tal de dotar a les entitats adrianenques d'un espai de publicitat i com un servei més de coneixement a la ciutadania adrianenca. El seu contingut  ha estat adequat al Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.

Podeu fer consultes directament des d'aquest enllaç.

Esperem que us sigui d'utilitat.