Premi Ciutat de Sant Adrià

L'Ajuntament, sota la denominació Premi Ciutat de Sant Adrià, vol reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones, físiques o jurídiques, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat o contribuït a fomentar valors, el progrés de la societat en el civisme, la iniciativa econòmica, l'urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans, la defensa del medi ambient i també les que hagin destacat en l'àmbit de la cultura, l'esport o d'altres activitats. Els premis no tenen dotació econòmica, sinó que es reconeix el treball i les trajectòries exemplars, tant de persones com d'organitzacions. Poden optar totes aquelles iniciatives i/o propostes que s'adaptin als requisits que s'estableixin a la corresponent convocatòria i que es formulin conforme al procediment que s'estableix a la mateixa.

Premi Ciutat de Sant Adrià 2021

En aquesta edició es van rebre dues candidatures adreçades a la categoria de ciutadans. En data 17 de febrer es va reunir la Comissió dels premis d’acord amb el calendari aprovat. Un cop valorades les candidatures i, en no ajustar-se als requisits recollits a les bases del premi, la Comissió pren l’acord per unanimitat de desestimar les candidatures i deixar els premis de les associacions i dels ciutadans deserts.

Premi Ciutat de Sant Adrià 2021 - Llegir Més