Participa en la XVII edició del Concurs d'idees de negoci

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa en marxa el Concurs d'idees de negoci, que enguany arriba a la seva dissetena edició.

Al concurs d'idees de negoci, hi poden participar totes les persones matriculades en centres d'ensenyament de Sant Adrià que cursin 4t d'ESO, batxillerat o cicles formatius i totes les persones d'entre 16 i 25 anys d'edat empadronades al nostre municipi, que hauran de complir doncs amb els requisits (vies d'accés) que consten a les bases d’aquesta convocatòria.

Els projectes s’han de lliurar emprant el formulari de projecte normalitzat i editable. Aquests podran ser presentats de manera individual o bé amb grup de fins a màxim tres persones.

Pel que fa a les categories i els premis, els projectes són premiats amb quantitats que van des dels 600 € (el primer lloc) fins als 150 (el tercer), en tres especialitats diferents (idees innovadores, idees sostenibles o solidàries i idees viables). Continua vigent, també, el premi als centres d'ensenyament, en funció de la quantitat i la qualitat dels projectes que el seu alumnat presenti.

El termini de presentació de projectes s’iniciarà el dia 8 d’abril i acabarà el pròxim 12 d’abril de 2024, ambdues dates incloses. Aquests projectes es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica on trobareu informació i accés al tràmit específic i al formulari (o formularis) de sol·licitud. El lliurament dels premis tindrà lloc el proper 24 de maig.

Des d'aquest moment, romanen a la vostra disposició les vies habituals de contacte, per tal de plantejar qualsevol dubte relacionat amb el concurs i el seu funcionament: per telèfon, al número 93 462 06 25, i per correu electrònic, a l'adreça empresaiemprenedoria@sant-adria.net.