Ampliació de la cobertura del bo social elèctric per a persones autònomes

Continua vigent el termini per sol·licitar el bo social elèctric per a autònoms/es.

El Govern de l’estat va ampliar la prestació del bo social elèctric per incloure als treballadors/res autònoms/es que han cessat la seva activitat o reduït la seva facturació en un 75%.

D’acord amb els criteris establerts a l’article 28 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, poden acollir-s’hi els autònoms/es que acreditin la suspensió de la seva activitat professional amb data posterior al 14 de març de 2020, quan va entrar en vigor el RD 463/2020, i els autònoms/es que han vist reduïda la seva facturació en un 75% en relació al semestre anterior.

La mesura, de carácter excepcional i temporal, es tradueix en un descompte directe del 25% a la factura del subministrament elèctric durant un màxim de sis mesos, a comptar des de l’1 d’abril.

Per beneficiar-se'n, s’han de cumplir els requisits següents:

  • Tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW.

  • Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de PVPC (preu voluntari per al petit consumidor). O, en cas de no estar-ho, acceptar la formalitzaciód'un contracte amb la comercialitzadora de referènciaacollit a PVPC.

  • Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament. 

  • La renda de la persona titular o la renda conjunta anual de la unitat sigui igual o inferior a: 18.798,98 €/any que correspon a 2,5 vegades l’IPREM en 14 pagues, en cas que no hi hagi cap menor a la unitat familiar; 22.558,77 €/any que correspon a 3 vegades l’IPREM en 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar; 26.318,56 €/any que correspon a 3,5 x IPREM l’IPREM en 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors o més a la unitat familiar.

Per sol·licitar-lo cal presentar el model de sol·licitud de l’Annex IV del Real Decreto Ley 11/2020 i la documentació acreditativa a la comercialitzadora de referència.

Podeu consultar més informació a través de l’enllaç següent.