Convocatòria 4 places de Tècnic/a de Gestió en règim d'interinatge per programa temporal destinat a millora de l'ocupabilitat de joves.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa en marxar un procés de selecció per cobrir, durant un període màxim de nou mesos de durada, quatre llocs de treball de Tècnic/a de gestió, en el marc d'un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa en marxar un procés de selecció per cobrir, durant un període màxim de nou mesos de durada, quatre llocs de treball de Tècnic/a de gestió, en el marc d'un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha obert un procediment per al nomenament interí, fins a 31 de desembre, de 4 tècnics de gestió.
Aquesta iniciativa, realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona vol apropar l'administració pública com a objectiu laboral a joves amb titulació universitària. Poden accedir joves fins a 30 anys amb titulació universitària, nivell C de català que estiguin en situació d'atur i que no hagin treballat en l'administració pública.
La selecció consisteix en un test relacionat amb un temari a disposició dels participants, la redacció d'un informe i una entrevista.
El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el 19 de febrer. Les instancies es poden presentar presencialment a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i mitjançant la seu electrònica i en altres formes establertes en la legislació sobre

procediment administratiu comú.

Per a més informació consulteu la convocatòria a l'enllaç.