Curs: COMPTABILITAT BÀSICA.

Formació per a la Millora SocioLaboral.

L’objectiu del curs és assolir conceptes bàsics de comptabilitat empresarial amb un dels programes comptables més habituals a l’empresa : Programa informàtic CONTAPLUS.

Continguts:

1. La comptabilitat en l’entorn de l’empresa. Objectius de la comptabilitat

2. El procés comptable: els comptes . El Pla general de la comptabilitat . Els llibres comptables. Assentaments comptables.

3. Comptabilitat del l’IVA . Definició, meritament i comptabilització.

4. Les amortitzacions. Concepte ,comptabilització i regulació fiscal.

5. Programa informàtic de comptabilitat: CONTAPLUS. Què és i per a què serveix.

6. Estructura del programa CONTAPLUS. Operacions generals, definició Pla comptable, Obertura de comptes. Definició de comptes i tipus d’IVA, Venciments , Immobilitzat.

7. Operativa del programa. Entrada d'assentaments, realització d’operacions específiques . Balanç de comprovació sumes i saldos( obtenció del balanç ) Tancament d’exercici.

La formació tindrà lloc de dilluns a dijous del 05/10 al 09/11 de 9:00 a 13:00 hores. El lloc d’impartició serà a l'Edifici Besòs. Plaça Francesc Micheli i Jové s/n. El preu 15€.

Les persones interessades poden fer la preinscripció a l'Edifici Besòs, 93 462 06 25 - 93 462 28 74, o per mail a:  formacioiocupacio@sant-adria.net. Es tindrà en compte l’ordre de preinscripció a l’hora de reservar la plaça.