Curs: MANIPULADOR/A D’ALIMENTS.

Formació per a la Millora SocioLaboral.

L’objectiu del curs és adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats on el seu exercici professional ho requereixi.

Continguts del curs:

 • Alteració i contaminació dels aliments

 • Riscos per la salut derivats del consum d'aliments com a conseqüència d'una incorrecta manipulació dels mateixos

 • Classes de malalties transmeses pels aliments

 • Mètodes de conservació dels aliments

 • Materials en contacte amb els aliments

 • Manipulació de residus

 • Actituds i hàbits higiènics dels manipuladors d'aliments

 • Neteja i desinfecció

 • Control de plagues

 • Informació obligatòria i etiquetatge dels aliments

 • La responsabilitat de l'empresa amb la prevenció de malalties de transmissió alimentària

 • Al·lèrgies alimentàries i el làtex

 • Vocabulari

La formació tindrà lloc el divendres 18/09 de 9:00 a 14:00 hores. El lloc d’impartició serà l' Edifici Besòs. Plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n. El preu 5€.

Les persones interessades poden fer la preinscripció a l'Edifici Besòs, 93 462 06 25 - 93 462 28 74, o per mail a:  formacioiocupacio@sant-adria.net. Es tindrà en compte l’ordre de preinscripció a l’hora de reservar la plaça.