Curs: OPERACIÓ DE CARRETONS. NORMA UNE 58451.

Formació per a la Millora SocioLaboral.

L’objectiu del curs és dotar l’operador dels coneixements i habilitats que li permetin aconseguir la certificació mitjançant el compliment dels requisits de la norma.

Continguts:

UNITAT DIDÀCTICA 1: FORMACIÓ TEÒRICA.

 • 1.1. Informació sobre carretó.

 • 1.2. Riscos laborals.

 • 1.3. Conceptes bàsics.

 • 1.4. Normativa bàsica.

 • 1.5. Símbols i pictogrames.

 • 1.6. Descripció de parts de la màquina i dels equips utilitzats.

 • 1.7. Habituals existents en la màquina, comandaments.

 • 1.8. Condicions del lloc de treballs.

 • 1.9. Operacions de càrrega de combustible.

 • 1.10.Operacions típiques d’ús diari de la màquina.

 • 1.11. Càrrega.

 • 1.12. Estabilitat del conjunts.

 • 1.13. Conducció en buit i amb càrrega.

 • 1.14. Operacions d’elevació.

 • 1.15. Utilització d'accessoris especials.

 • 1.16. Càrregues oscil·lants o amb centre de gravetat variable.

 • 1.17. Elevació de persones.

 • 1.18. Tipus de prestatgeries, sistemes de magatzematge.

 • 1.19. Passadissos de maniobra, tràfic mixt amb vianants.

 • 1.20. Utilització en vies públiques o d’ús comí.

 • 1.21. Control diari.

 • 1.22. Manteniment preventiu.

 • 1.23. Manual de l’operador facilitats pel fabricant.

 • 1.24. Equips de protecció individual.

 • 1.25. Estacionament de màquina en aparcament.

 • 1.26. Situacions de risc.

  UNITAT DIDÀCTICA 2: FORMACIÓ PRÀCTICA

 • Els i les alumnes poden optar a la titulació especifica de 4 màquines:

  Frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric.


La formació tindrà lloc del 14/09 al 21/09, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. El lloc d’impartició serà:  Femarec Torrent de l'Estadella, 46, 08030 Barcelona. El preu 10€.

Les persones interessades poden fer la preinscripció a l'Edifici Besòs, 93 462 06 25 - 93 462 28 74, o per mail a:  formacioiocupacio@sant-adria.net. Es tindrà en compte l’ordre de preinscripció a l’hora de reservar la plaça.