Normativa, recursos i canvis fiscals per a empreses, autònoms i assalariats en el marc de l'estat d'alarma causat per la COVID-19.

Un recull d'actuacions i recursos endegats des de les institucions públiques per a pal·liar els efectes econòmics i socials de l'aturada de l'activitat econòmica.

Des de la implantació de l'estat d'alarma, el mes de març de 2020, i la conseqüent aturada de l'activitat econòmica, les institucions públiques (amb l'Estat i la Generalitat al capdavant) han portat a terme un seguit de modificacions temporals de la normativa laboral i fiscal, i han convocat una sèrie de recursos i ajuts econòmics, tot amb la intenció de fer front a les conseqüències en el teixit comercial i productiu.

Aquestes línies d'actuació o de modificació de la normativa miren de donar resposta a totes les parts perjudicades per l'aturada econòmica: empreses, autònoms i persones contractades, tant del sector del comerç al detall com del sector industrial o de serveis.

Des del servei de Suport Empresarial de l'Ajuntament s'ha elaborat un recull explicatiu d'aquestes mesures i recursos per fer-los més entenedors, atès que són molt nombrosos i diversos, i poden resultar difícils d'entendre.

El podeu descarregar, en català i en castella, en els següents enllaços:

Mesures econòmiques (versió en català)

Medidas económicas (versión castellano)