Noves càpsules formatives gratuïtes per aprendre a cercar feina.

Des del Servei d’Intermediació Laboral de Promoció Econòmica, proposem un nou itinerari formatiu.

Durant aquest any 2020, el SIOL (Servei d'Informació i Orientació Laboral de Promoció Econòmica), oferirà a la ciutadania mensualment, un itinerari formatiu gratuït compost per 6 càpsules formatives:

  1. Com utilitzar l’ordinador i desar la informació. (4 hores, 2 dies)

  2. Donar forma al meu currículum. (4 hores, dos dies)

  3. Crea i gestiona el teu compte de correu. ( 2 hores, 1 dia)

  4. Recursos on line per la recerca de feina. ( 4 hores, 2 dies)

  5. Cercar feina a través de feina activa. (6 hores, 3 dies)

  6. Cercar feina a través de feina activa. (6 hores, 3 dies)

Actualment la recerca de feina és una tasca que implica la utilització d'eines informàtiques i és per això que des de la secció d’Intermediació Laboral de Promoció Econòmica, volem ajudar als nostres usuaris, a aprendre a utilitzar tots els recursos digitals que es troben al seu abast, per poder portar a terme aquesta la recerca de feina amb eines digitals de forma autònoma.

Les persones que estiguin interessades en fer tot l’itinerari formatiu complet o alguna de les càpsules, hauran d’adreçar-se al SIOL, a l’Edifici Besòs per apuntar-se.