L'ajuntament contractarà un jove en pràctiques

Mitjançant un Programa del Servei Públic d' Ocupació de Catalunya amb el suport de la Unió Europea

En data 9 de novembre de 2023 es va publicar la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional. Aquesta convocatòria permet a les administracions locals la contractació mitjançant el contracte per a l'obtenció de pràctica professional destinat a joves que estiguin en possessió d'un títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional.


Mitjançant aquesta actuació, l'ajuntament contractarà a una persona jove que tingui una llicenciatura o grau en dret, ciències polítiques de l'administració o titulacions similars o que tingui màster oficial en dret administratiu. La persona contractada farà tasques de tècnic de gestió en el departament de serveis generals.

El contracte, a jornada completa i amb una durada de dotze mesos, ha de començar abans del 16 de febrer. En aquests moments, s'està duent a terme la cerca de persones candidates  en col·laboració amb l'Oficina de Treball del municipi, que s'encarrega de la preselecció dels candidats.

Els requisits de participació són els següents:

Ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys

Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura:

Acreditar la possessió d'un títol universitari, en aquest cas, llicenciatura en dret, ciències polítiques de l'administració o titulacions similars o que tinguin un màster oficial en dret administratiu.

Aquesta titulació ha de tenir una antiguitat màxima de tres anys o de cinc anys si següents a la terminació dels corresponents estudis.

Nivell C de català.

Les persones interessades en rebre més informació poden posar-se en contacte amb Promoció Econòmica:

Mitjançant correu electrònic: promocioeconomica@sant-adria.net
Trucada telefònica als telèfons: 93 462 06 25 / 93 462 28 74
O acudint a l'Edifici Besòs: Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 40% pel Programa FSE+ de Catalunya 2021-2027.

logos