La protecció civil té com a finalitat principal la protecció de persones, béns i medi ambient en situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.