Consulta prèvia de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire

Consulta prèvia de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire
Consulta prèvia de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire

Sant Adrià decidim


La proposta d’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire té per objecte la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire i de la salut pública, d’apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’Organització mundial de la salut (OMS) i complir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts, reduint les emissions a l’atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest és el major contribuïdor als nivells de contaminació d’efecte local de la ciutat.

En aquest sentit, el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va aprovar l’Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs. Malgrat això, aquest nou projecte normatiu busca focalitzar els esforços en reduir les emissions contaminants provocades pel trànsit rodat i, per tant, es centra en provocar una reducció especialment significant dels nivells registrats de NO2, per així evitar l’incompliment sistemàtic dels valors límit i/o valors recomanats establerts en la Directiva europea i per l’OMS, respectivament, millorant la qualitat de l’aire, la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, afavorint la millora de la qualitat acústica a l’espai urbà i fent la ciutat més amable i habitable, tot recollint únicament aquelles restriccions estrictament necessàries per complir amb les raons d’interès general que la motiven. La nova Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estableix a l’article 14 que tots els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants que superin els valors límits de contaminants regulats per la normativa de referència hauran d’adoptar, abans de l’any 2023, l’establiment d’una ZBE dins del seu terme municipal.


D’aquesta manera, l’establiment d’una ZBE passa a ser una obligació legal que, a més, va en línia amb el ja contemplat a altres instruments de planificació aprovats pel govern central, com la Declaració d’Emergència Climàtica, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), i el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA). En aquest sentit, durant el termini de quinze dies des de l’endemà de la publicació del present anunci en el lloc web municipal i a la plataforma de participació ciutadana municipal DECIDIM per Sant Adrià, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través del procés participatiu que es durà a terme a la plataforma de participació ciutadana municipal DECIDIM per Sant Adrià.