Consulta pública prèvia a la modificació del PGM al nucli antic de Sant Adrià de Besòs

Consulta pública prèvia a la modificació del PGM al nucli antic de Sant Adrià de Besòs

Consulta pública prèvia

Continua la consulta pública prèvia a la modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs amb l’objectiu de posar en valor el teixit urbà del nucli antic, garantint la seva preservació, recuperant els seus valors originaris, i redistribuint les reserves de sistemes urbanístics de viari, espais lliures i equipaments comunitaris.

Del 10 al 27 de juny s'inicia la fase 4 de valoració de les propostes. En aquesta fase les propostes al document seran valorades per l'equip redactor. Les propostes s'han rebut mitjançant una instància genèrica a l'Ajuntament o per la Plataforma Decidim per Sant Adrià.

El document s'ha pogut consultar al Dedicim per Sant Adrià o presencialment al taulell de l'Àrea de Territori (4a planta de l'Ajuntament) de dilluns a divendres de 9 a 14h.