Inici informació pública del Pla director urbanístic metropolità

Inici informació pública del Pla director urbanístic metropolità
Inici informació pública del Pla director urbanístic metropolità

PDUM

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió extraordinària de data 21 de març de 2023, va aprovar inicialment el Pla director urbanístic metropolità (PDUM). Publicat al BOPB de data 3 d'abril de 2023.

El PDUM substituirà l'antic Pla general metropolità. El PDUM estableix el marc reglamentari i les directrius pel planejament urbanístic metropolità del 2050 amb l’objectiu de potenciar els valors naturals del territori metropolità, millorar les nostres ciutats i fomentar una mobilitat activa i sostenible.

Amb l'aprovació inicial es sotmet l'expedient a informació pública fins al 30 d’octubre de 2023, tal i com estableixen els articles 83.2 i 86 bis 1.c) del TRLU i 23 del RLU a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes. La consulta dels documents aprovats es pot consultar mitjançant el web de l’AMB:

https://urbanisme.amb.cat/informar-se/document-aprovacio-inicial

Consulteu, descarregueu, contrasteu i interactueu amb el PDUM en l'enllaç indicat. Aquí trobareu eines i informació a diferents nivells. Coneix i aprèn la proposta del PDUM des del relat sintètic als continguts més tècnics del Document d’Aprovació Inicial, el visor del planejament proposat o el visor de la normativa.

Durant el període d’informació pública de l’aprovació inicial del PDUM, l’AMB posa a disposició de la població diferents eines per conèixer, consultar i aprofundir sobre el Pla. Quina s’adequa millor a les teves necessitats?

La web és la millor eina per consultar el document aprovat inicialment.  

Si necessites consultar el document en paper, pots venir a les nostres oficines presencialment, en horari de 9 h a 14:30 h, demanant cita prèvia mitjançant el web de l'AMB:

https://urbanisme.amb.cat/informar-se/oficina-d-atencio-al-pdu/cita-previa

Així mateix, si vols resoldre algun dubte sobre el Pla, també podràs demanar cita prèvia per a una cita presencial o telemàtica amb el nostre equip tècnic. Els dies 5 i 6 de juliol d'enguany, l'equip tècnic es desplaçarà a la tercera planta de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs on atendrà totes les persones que hagin demanat la corresponent cita prèvia. 

Si, en canvi, es tracta d’un altre tipus de dubte o petició, pots omplir el formulari d'atenció ciutadana.