Calendari fiscal 2024

Aquest és el calendari fiscal de cobrament dels tributs de venciment periòdic per a l’exercici 2024 aprovat per Decret del Regidor delegat d'Hisenda i Recursos Generals, en data 18 de desembre de 2023.

Veure calendari COMPLET