Avantprojecte de neteja del Front Litoral entre el marge esquerre de Sant Adrià de Besòs i el carrer Mar Jònica de Badalona. Febrer 2020