Comunicat sobre les platges de Sant Adrià

L’ Ajuntament de Sant Adrià va rebre el passat 3 de juny l’informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl de la platja del Litoral de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), organisme competent en matèria de sòls contaminats. El consistori havia traslladat a l’ARC l’informe de l’empresa TECSÒL-AFRIX Telecom, que indicava que hi havia risc per a la salut de les persones en un àmbit concret de la platja, perquè el valorés i donés un protocol d’actuació. Recordem que l’Ajuntament va decidir tancar la platja del Litoral, amb caire preventiu i prioritzant la protecció de les persones, el 28 de maig, abans de rebre l’informe de l’ARC.

L’informe de l’Agència de Residus de Catalunya conclou:

  • Que fins que no es disposi d’un nou estudi detallat de la platja del Litoral i d’una actualització del càlcul de risc és necessari, per precaució, que la platja resti tancada. Per tant, considera encertada la mesura cautelar i preventiva que va prendre l’Ajuntament de Sant Adrià, i indica que aquesta mesura s’hauria de mantenir fins que es faci aquest nou estudi.

  • L’ARC fa dos requeriments al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

    1. Que en el termini màxim de 3 mesos porti a terme una investigació detallada de l’estat ambiental de la capa superficial de les sorres de la platja del Litoral i una actualització de l’anàlisi qualitativa del risc.

    2. Que en el termini màxim de 6 mesos presenti un projecte de recuperació de l’àmbit litoral afectat.

L’ Ajuntament, per la seva banda, ha dut a terme dues actuacions:

  • Mentre arriba la resposta al requeriment de l’Agència de Residus de Catalunya, ha sol·licitat una reunió urgent amb el Ministeri per establir un full de ruta i aconseguir la recuperació de la platja del Litoral.

  • Ha encarregat al Consorci del Besòs un estudi de reconeixement preliminar voluntari de la qualitat ambiental de la sorra de la platja del Fòrum (parc de la Pau), malgrat que no hi ha cap estudi que indiqui risc no admissible per a les persones usuàries d’aquesta platja. El consistori pren aquesta decisió, sensible a la preocupació ciutadana que ha generat el tancament de la platja del Litoral i prioritzant la protecció de la salut de les persones.

L’ Ajuntament mantindrà tancada la platja del Litoral seguint les recomanacions de l’Agència de Residus de Catalunya i fins que les administracions competents resolguin la situació.

Sant Adrià de Besòs, 11 de juny de 2021

arxivat sota: