Xarxa de recursos laborals

Mapa de administracions i entitats que realitzen accions d'orientació, formació, inserció laboral

Xarxa de recursos laborals

En aquest apartat trobareu informació sobre les accions relacionades amb la orientació i inserció laboral en les quals poden participar els ciutadans i ciutadanes del municipi. 

Calendari d'accions d'orientació i inserció laboral

Mapa d'administracions i entitats que realitzen accions d'orientació, formació, inserció laboral

Directori de les entitats de la xarxa de recursos laborals

EntitatAdreçaTelèfonWebActivitat
Àngels empresa d'inserció

Trv. De Montigalà, s/n

Badalona

93 038 53 30 http://rocaipi.cat/projecte-angels-i-insercio-laboral/ Empresa d'inserció per a col·lectius amb dificultats. Vinculada a la fundació Roca i Pi.

Aprodisa

CET

C. Ricart, 41 

Sant Adrià de Besòs

93 381 63 36 www.aprodisa.net Centre especial de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual

Aprodisa

COSAB

C. Frederica Montseny

Sant Adrià de Besòs

93 462 65 01 www.aprodisa.net Centre d'atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual. Disposa d'un servei ocupacional d'inserció i un servei de teràpia ocupacional
Caritas

C. Sant Marc, 4

Badalona

93 460 28 78 http://caritascatalunya.cat/ Atenció integral a persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat. Accions d'orientació, formació i intermediació laboral.

Casal dels infants per l'acció

social als barris

C. Mart, 

Sant Adrià de Besòs

93 199 07 40 https://www.casaldelsinfants.org/inici Porta a terme projectes i activitats socioeducatives que busquen donar oportunitats educatives reals a nens i joves d’entorns desfavorits.  Disposa d’un programa de formació i inserció laboral i social i d’una xarxa d’accés al treball.

Centre de formació

Sant Martí

C. Pere Verges, 1 

Barcelona

93 498 01 80 http://www.centresantmarti.org/ Realitza accions relacionades amb la inserció laboral de col·lectius en situació d’exclusió,  assistència social i acció  comunitària.

Consell Comarcal del

Barcelonès.

Pl. Guillermo Vidaña i Haro, s/n

Sant Adrià de Besòs

93 462 74 46 http://www.barcelonesjove.net/ L’oficina jove del Consell comarcal del Barcelonès té un punt d’informació al Polidor. A aquest espai també realitza assessories setmanals de mobilitat europea i d’ocupació per a joves.  Els joves del municipi tenen accés a totes les activitats realitzades per l’oficina jove en qualsevol del seus centres.

Consorci Barri de la Mina

Xarxa de Serveis d'inserció laboral

C. Mart, 12

Sant Adrià de Besòs

93 462 00 20 http://www.barrimina.org/ Gestió i coordinació dels Serveis de la Xarxa: SIOL LA MINA, CLUB DE FEINA, ACCES , SITUA'T, ITINERARI DE DONES, APROPA'T A LA FEINA I AVANÇA

SIOL LA MINA

Consorci Barri de la Mina

C/ Orient, 13-15

Sant 

Adrià de Besòs

Servei d’informació i orientació personalitzat adreçat a la població activa del barri de La Mina.

CLUB DE FEINA

Consorci Barri de la Mina

C/Orient, 13-15

Sant 

Adrià de Besòs

Espai amb recursos i assessorament per a la recerca activa de feina adreçat a la població activa de la Mina

AVANÇA

Consorci del barri de la Mina

Casal cívic la Mina

C/ Ponent, s/n 

Sant 

Adrià de Besòs

Orientació, acompanyament i seguiment educatiu i formatiu, adreçat a joves menors de 18 anys amb dificultats per superar l’etapa educativa obligatòria.

APROPA'T A LA FEINA

Consorci del barri de la Mina

Casal cívic la Mina

C/ Ponent, s/n 

Sant 

Adrià de Besòs

Inserció sociolaboral adreçat a homes joves entre 18 i 30 anys, amb baixa formació i qualificació i sense experiència laboral.

ITINERARI DE DONES

Consorci del Barri de la Mina

Casal cívic la Mina

C/ Ponent, s/n 

Sant 

Adrià de Besòs

Itineraris d’inserció sociolaboral i/o formativa, adreçat a dones, a partir de 18 anys.

ACCES

Consorci del Barri de la Mina

Casal cívic la Mina

C/ Ponent, s/n 

Sant 

Adrià de Besòs

Inserció sociolaboral adreçat a persones amb condicionants de salut mental, d’acompanyament, suport i seguiment individualitzat.

SITUA'T

Consorci del Barri de la Mina

C/ Mart, 36 Baixos Sant Adrià de Besòs

Assessorament i acompanyament a la reinserció sociolaboral de les persones amb problemes de drogodependències (amb abstinència i/o tractament).

PROSPECCIÓ D'EMPRESES

Consorci del Barri de la Mina

C. Mart, 12

Sant Adrià de Besòs

Prospecció i sensibilització d’empreses per realitzar col·laboracions amb el teixit empresarial, coordinadament amb els projectes d’inserció sociolaboral del Pla d’Acció Social.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Consorci del Barri de la Mina

C. Mart, 12

Sant Adrià de Besòs

Promoció del comerç de proximitat del barri de la Mina, donant eines per millorar la seva activitat comercial i fomentant l’auto ocupació en aquest sector; mitjançant l’Associació de Comerciants. 

Creu Roja Barcelonès nord

Av. Alfons XIII, 349

Badalona

93 464 06 09 http://creurojabarcelonesnord.org/ Realitza programes d’ocupació  destinats a joves i altres col·lectius en situació de difícil inserció. Els programes per a joves son itineraris personalitzats, formació i  intermediació laboral. Per a altres col·lectius disposa d’itineraris formatius i intermediació laboral.
Fagic

C. Concilio de trento, 313

Barcelona

93 305 10 71 http://www.fagic.org/?lang=ca Fagic porta a terme el programa d’inserció laboral «Kerav Butji -Yo trabajo amb l’objectiu de millorar la inserció de la joventut gitana mitjançant itineraris personalitzats d’inserció.
Formació i treball

C. Llull, 430 

Sant Adrià de Besòs

93 303 41 00 https://www.formacioitreball.org/es/ Realitza accions de formació i inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió. Disposa d’una empresa d’inserció i fa tasques d’intermediació laboral amb col·lectius amb dificultats d’inserció.

Fundació Adama

C. Atlantida, 21 

Sant Adrià de Besòs

93 462 73 95 https://www.fundacionadama.org/ Accions de recolzament a la inserció laboral de persones en exclusió social a través del seu apoderament (autoconfiança, autonomia i responsabilitat)
Fundació Futur

Ptge. Via trajana B, 13 

Barcelona

93 302 19 27 www.futur.cat Integració sociolaboral de persones en situació d'exclusió social, mitjançant la formació i la contractació, principalment, en el sector de la restauració -serveis de càtering, menjar per a col·lectivitats i menjar per emportar-.
Fundació intermedia

C. Jaume Huguet, s/n 

Sant Adrià de Besòs

93 381 98 24 http://www.fundaciointermedia.org/ Porta a terme accions per a facilitar la inserció i millorar la ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat.
Fundació tallers Guinardó

Via trajana, 15 

Sant Adrià de Besòs

93 313 77 57 http://www.tallersguinardo.com/index.php/ca/ Entitat privada sense ànim de lucre dedicada a la prestació de serveis per a persones amb discapacitat: Habitatge, Tutela i Lleure
Tallers Guinardó, SCCL 

Via trajana, 15 

Sant Adrià de Besòs

93 313 77 57

http://www.tallersguinardo.com/index.php/ca/

Centre especial de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual
Jasa, jardiners Sant Adrià

C. Ricart, 44 

Sant Adrià de Besòs

93 302 19 27 www.jasa.cat Centre especial de treball per a persones amb discapacitat. Serveis de manteniment d’espais i jardineria.
OTG Sant Adrià de Besòs

Pl. Francesc Micheli i jové, s/n

Edifici Besòs. Sant Adrià de Besòs

93 462 24 69

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

L’OTG disposa de diferents accions per als demandants d’ocupació: sessions grupals i programa d’orientació  i acompanyament en la recerca, disposa d’espais de recerca activa i fa intermediació laboral.

Acompanyament de joves

PES La Mina

C/ Venus, 1 baixos

93 462 78 61 / 690 12 28 80

http://peslamina.salesianssantjordi.org/web/acompanyamentjoves

Aquest servei està destinat a donar suport als adolescents, especialment de 16 a 18 anys, en situació de risc, amb la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

Punt Òmnia

Pes La Mina

C/ Mar, s7n (Edifici de la parròquia

93 381 15 78 / 690 35 58 24

http://www.xarxa-omnia.org/peslamina/

El Punt Òmnia és un espai d’accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per ajudar a superar la fractura digital i avançar en l’ús de les possibilitats que ofereixen aquestes eines i aplicacions. D’aquesta manera es pretén eixamplar l’autonomia de les persones, fomentar la participació ciutadana i afavorir la integració social. El Punt Òmnia centra el seu treball en tres línies: l’ús comunitari, la inserció sòcio-laboral i la formació.

Promoció econòmica

Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Secció de formació i ocupació

Pl. Francesc Micheli i jové, s/n

Edifici Besòs.  Sant Adrià de Besòs

93 462 06 25

93 462 28 74

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes

/promocio-economica

Formació i ocupació que realitza accions formatives relacionades amb la inserció laboral i projectes per a col·lectius específics.

Promoció econòmica

Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Secció d'orientació laboral

La secció d'orientació laboral disposa  d’un servei de informació i orientació laboral  i  gestiona la borsa de treball. També disposa d’un espai de recerca de feina i realitza formació en TIC aplicada a aquesta recerca.

Promoció econòmica

Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Secció de desenvolupament local

Accions d’informació i assessorament a empreses,  emprenedors i dinamització del teixit comercial i foment de la cultura emprenedora.

Punt òmnia Centre cultural Gitano La Mina

C. Llevant, 1 

Sant Adrià de Besòs

93 462 66 21 http://xarxaomnia.gencat.cat/punt-omnia/punt-mnia-centre-cultural-gitano-de-la-mina Té com a objectiu donar a conèixer les NTIC a infants, joves i adults del barri per tal d'oferir formació, suport, assessorament i fomentar l'educació en valors i la participació comunitària. Realitza, entre d’altres, accions d’acompanyament socio-laboral.

Servei Prelaboral Betula

Associació salut mental Barcelonès nord

C. General Weyler, 77 baixos

Badalona

93 460 52 23

www.assocsmbn.org

Servei de la cartera de Serveis Socials destinat a persones amb diagnòstic de trastorn mental greu en edat laboral i motivades per a iniciar un procés d'orientació i inserció laboral.

Sil-Ecom Sant Adrià

Pl. Francesc Micheli i jové, s/n

Edifici Besòs. Sant Adrià de Besòs

93 462 06 25

http://www.ecom.cat/

Servei d'inclusió laboral per a discapacitats físics i/o sensorials. Accions de formació, orientació i intermediació laboral.