Ajut per a persones joves emprenedores i treballadors/es autònoms/es

Com cada any, el programa de Garantia Juvenil, finançat amb els ajuts europeus Next Generation, ofereix un ajut econòmic, d’import variable, per a promoure i donar suport a l’emprenedoria entre les persones menors de 30 anys.

Ja s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds dun ajut econòmic per valor de fins a 13.510 , destinat a joves d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos), inscrits al programa de Garantia Juvenil, que s’hagin donat d'alta com a treballadors/res autònoms/mes des de l'1 de setembre de 2020 o ho facin com a màxim el 10 de gener de 2022.

Aquesta subvenció, que pretén afavorir l'autoocupació amb l’objectiu de garantir uns ingressos mínims a la persona jove emprenedora durant l'inici de la seva activitat econòmica, prové del Fons REACT-UE, que forma part del paquet d’ajuts europeus Next Generation.

Els requisits principals per poder optar a l’ajut principalment són els següents:

  • No haver rebut aquest ajut o un de similar anteriorment (per tant, és compatible amb la resta d’ajuts i subvencions).

  • Estar d’alta en el règim d’autònoms RETA, Règim de Treballadors del Mar, de la Mineria del Carbó o mutualitat equivalent durant un període mínim de 8 mesos ininterromputs des de l’inici de l’activitat.

  • En general, mantenir la dedicació exclusiva a l’activitat professional durant el període subvencionable, sense estar contractat per compte aliè més de 12 jornades senceres en un període de 12 mesos.

  • Trobar-se al corrent de pagament amb Hisenda, la Seguretat Social i l’Agència Tributària de Catalunya.

  • Fer un ús inclusiu, no sexista ni androcèntric del llenguate en la comunicació i la publicació, tant si és per escrit com en format audiovisual.

No podran ser beneficiàries del programa les persones en les següents situacions:

  • Aquelles que tinguin participació com a sòcies en societats mercantils, cooperatives, laborals o societats civils privades, i aquelles que siguin membres de comunitats de béns o d’entitats sense personalitat jurídica.

  • Les que desenvolupin la seva activitat com a autònom/a col·laborador/a.

  • Les que hagin exercit la mateixa activitat o similar propi en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat

L’import subvencionable varia en funció del temps que la persona sol·icitant estigui efectivament d’alta en el RETA, segons el quadre següent:

Període ininterromput d’alta en el RETA

Import subvencionable

12 mesos

13.510 €

11 mesos

12.384 €

10 mesos

11.258 €

9 mesos

10.132 €

8 mesos

9.007 €

Tota la informació oficial, la documentació i l’accés al tràmit es troben en la pàgina de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya.

El tràmit és exclusivament electrònic, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital instal·lat en el dispositiu que s’utilitzi, com ara l’idCat, l’idCat mòbil o bé el certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El proper dia 16 de desembre, d’11 a 12 hores, tindrà lloc una sessió informativa telemàtica conjunta a càrrec de Grameimpuls, l’Ajuntament de Badalona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, durant la qual s’explicarà amb més detall el funcionament de l’ajut, els requisits i el tràmit per a sol·licitar-lo. Podreu connectar-vos-hi en aquest enllaç.