Sant Adrià per temes

Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde"

L'adreça de l'enllaç és: http://www.sant-adria.net/arxiu

Mapa de recursos i serveis inclusius

L'adreça de l'enllaç és: http://www.sant-adria.net/mesa-inclusio

Recursos Humans

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/santadriadebesos/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics

Accions d'ajuda als refugiats

Davant l'emergència humanitària internacional que es viu a Europa amb motiu de l'allau de refugiats que arriben a les nostres fronteres fugint de la violència i la persecució, l'Ajuntament de Sant Adrià posa en marxa una sèrie de mesures en coordinació amb altres institucions i entitats.

Accions d'ajuda als refugiats - Llegir Més