Pressupostos, Liquidacions i Finances Municipals

Aquesta secció està destinada a donar informació referida als comptes municipals como són els pressupostos i les seves liquidacions, així com també de les finances municipals.