Pressupostos, Liquidacions i Gestió econòmica municipal

Aquesta secció està destinada a publicar la documentació referida a la gestió econòmica de l'Ajuntament

Si volen ampliar la informació, veure gràfics comparatius anuals o accedir a les dades en format obert, ho tenen disponible al  Portal de transparència: Gestió econòmica.