SALUT PÚBLICA

La salut pública va dirigida a protegir la salut col·lectiva d’una població i a promoure hàbits i estils de vida saludables que millorin la qualitat de vida de la població. L’ajuntament de Sant Adrià de Besòs desenvolupa diversos programes i accions dins de dels àmbits de la protecció i la promoció de la salut.

Les competències en matèria de Salut Pública es regulen en la normativa sectorial autonòmica: La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública

Protecció de la salut

Dins d’aquest àmbit s’emmarquen les actuacions destinades a mitigar els efectes negatius que poden tenir diversos elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones. Algunes competències municipals són:   

Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista i del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors
Prevenció i control de la legionel·losi de les instal·lacions considerades de baix risc segons la normativa vigent
Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics
Control integrat de plagues urbanes
La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines
La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Control sanitari de les aigües de consum humà

Promoció de la salut

Més enllà de les característiques individuals de cadascú (edat,sexe, base genètica, etc.), hi ha un nombre de «determinants de la salut» que tenen un pes cabdal en la salut i que són modificables.

Dins de l'àmbit de la promoció de la salut s'emmarquen les actuacions destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d'estils de vida saludables. Aquestes intervencions pretenen augmentar el coneixement que tenen els individus sobre la seva salut en diferents temàtiques (alimentació i nutrició, activitat física i salut, etc.) i a crear entorns saludables.

Algunes de les accions que es duen a terme a Sant Adrià de Besòs dins d'aquest àmbit són:

  • Programa per potenciar la promoció de la salut i l’educació d’estils de vida saludables en la comunitat escolars conjuntament amb l´Equip de Salut Escolar dels ABS (Salut bucodental, Educació sanitària, etc. )

  • Tallers sobre promoció d'hàbits saludables als instituts: alimentació i nutrició, afectivitat i sexualitat, etc.

  • Programa de difusió d’hàbits saludables: Cicles de xerrades adreçades a la població en general que pretenen fomentar l’adquisició d'hàbits saludables

  • Campanyes de sensibilització per conscienciar la població de la necessitat de viure saludablement:

Jornada de Salut, jornada anual destinada a promoure la salut de la població general i a promoure la interacció directe entre professionals de la salut local i els ciutadans.

Campanya de vacunació de la grip, adreçada a les persones majors de 60 anys i col·lectius de risc

Entitats col·laboradores

Per dur a terme les accions de promoció de la salut, l'Ajuntament rep la col·laboració de diferents organitzacions i administracions:

Diputació de Barcelona
Servei de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme. Generalitat de Catalunya
Fundació de L’Hospital de l’Esperit Sant (FHES)
Sistemes d’Emergències Mèdiques (SEM)
Associació de donants de sang del Barcelonès Nord - Banc de Sang i Teixits
Centre d’Atenció Primària Dr. Barraquer. Institut Català de la Salut
Centre d’Atenció Primària la Mina. Institut Català de la Salut
Centre d’Atenció Especialitzada Dr. Barraquer. Hospital Germans Trias i Pujol. ICS
Plataforma TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció)