Sol·licitud de l'autorització sanitària per establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Els ajuntaments tenen la competència d’atorgar l’autorització sanitària de funcionament dels establiments dins del seu terme municipal que realitzin pràctiques de pírcings, tatuatges i micropigmentacions, les quals comporten la ruptura de la barrera protectora de la pell i poden comportar riscos per a la salut.

Abans d’iniciar la seva activitat, els establiments han de sol·licitar l'autorització sanitària al municipi a on s'estableixin. 

Condicions higienicosanitàries

La decoració del cos humà amb tatuatges o micropigmentacions sobre la pell i amb pírcings (excloent la perforació del lòbul de l'orella mitjançant la tècnica de subjecció d'una arracada automàtica, estèril i d'un sol ús) són pràctiques que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà, i per tant, no estan exemptes de riscos, sent les més importants les relacionades amb infeccions.

Aquestes pràctiques s'han de realitzar en condicions higienicosanitàries per tal de protegir la salut del personal aplicador i de les persones usuàries d’aquests serveis.

La legislació catalana regula les condicions tècniques i sanitàries dels establiments que fan pírcings, tatuatges i micropigmentacions, així com la formació necessària dels professionals que s'hi dediquen.

També estableix l'obligació del consentiment informat, un document que ha de signar tothom qui vulgui fer-se una d'aquestes tècniques, i que informa de la mena de pràctica a què s'ha de sotmetre, de les indicacions i contraindicacions que té, dels riscos sanitaris, de les possibles complicacions i de les cures necessàries per a la cicatrització, així com de les dades identificatives de l'establiment i l'aplicador.

Actualment, a Sant Adrià hi ha 4 establiments autoritzats per realitzar aquestes pràctiques.

Normativa específica 

Tràmit i enllaços