Oferta Pública d'ocupació 2023:
   
  
    
  
- 1 plaça de TM MANTENIMENT (4/23)
  Sol·licitud del 5 al 24 d'abril
      
    
Oferta Pública d'ocupació 2022:
  
           
- 1 plaça d'ENGINYER INFORMATICA (5/22)
  Bases  
      
 
   
  
- 1 plaça de TM COMUNICACIO (6/22)
  
      
 
 
Altres convocatòries:       
  
   
- Provisió per lliure designació CAP D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
  Sol·licitud del 3 al 17 d'abril