Oferta Pública d'ocupació 2022:
  
  
- 2 places de TAG (1/22)  
   
     
   
-  2 places de TÈCNIC/A DE GESTIÓ (2/22)
   Bases
   
   
  
- 1 Plaça de SUBALTERN/A (3/22)
   Bases  
   
  
  
  
    
   
    
- 1 plaça d'ENGINYER INFORMATICA (5/22)
  Bases  
      
 
 
  
  
- 1 plaça de TM COMUNICACIO (6/22)
  
  
  
    
  
- 1 plaça de TÈCNIC AUXILIAR INSPECTOR (7/22)
   Bases
   
    
  
   
 - 3 places d'ADMINISTRATIU/VA (13/22)  
   Bases  
    
     
 
 
Altres convocatòries:       
- Programa Foment de Civisme: 8 AGENTS INFORMADORS i 1 TÈCNIC/A COORDINADOR/A  (nomenaments interins per 1 any)
    
  
  
- Interinatge per substitucio 1 plaça de TECNIC/A SUPERIOR EN DRET  
  Bases