Oferta Pública d'ocupació 2023:
   
  
   
   
    
- 1 plaça de TAG (1/23)
   Bases
   
      
   
- 1 plaça de TM MANTENIMENT (4/23)
   
   
  
- 1 plaça d'AGENT POLICIA LOCAL (7/23)
   Bases
  
    
   
  
- 1 plaça d'ENGINYER/A INFORMÀTICA (9/23)
   Bases
        
   
   
- 1 plaça de TS DRET (10/23)
   Bases
  
     
    
 - 1 plaça d'ADMINISTRATIU/VA (11/23)    
   Bases  
   
      
 
 
Altres convocatòries:       
 
 - Interinatge per substitució en un lloc de TÈCNIC/A DE GESTIÓ
   Bases
  
 
- Provisió per lliure designació CAP DE SERVEI DE TERRITORI