Representants de la Corporació

Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Representants: José Luis Martínez Cardoso
Ponència Municipal d'avaluació Ambiental
 • José A. Gras Iñigo
 • Vocal: Hugo Ferrer Sáez
Consorci Besòs - Tordera
 • Representant: José A. Gras Iñigo

Consorci Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 • Representant: José A. Gras Iñigo

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Ple: Paula Dieste Ariza
 • Consell de Centre: Fermín Rodríguez Benegas

Consell Municipal del Medi Ambient

 • President: José A. Gras Iñigo
 • Vocals: Un regidor per grup municipal

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Representant: Cristina Obregón Plaza

Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià

 • Presidenta: Paula Dieste Ariza

Consorci de Besòs

Representants:

 • Filo Cañete Carrillo
 • José A. Gras Iñigo
 • Rubèn Arenas Garcia
 • Joan Comorera Estarellas

Consorci del Campus interuniversitari Diagonal- Besòs

Representants:

 • Filo Cañete Carrillo
 • Antoni Vélez Barajas
 • Irene Aldabert González

Consorci del Barri de la Mina

Representants:

 • Filo Cañete Carrillo
 • José A. Gras Iñigo
 • Andrés Pozo Cueto
 • Francisco Vargas Porras
 • Cristina Obregón Plaza
 • Rubén Arenas García
 • Irene Aldabert González
 • Irene Pardo Romera

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 • Representant: Miriam Chacón Casas

Consell Municipal d'Accessibilitat

 • Representant: Anabel Jurado Pérez

Consorci Local Red

 • Representant: Francisco Burgos Rubiales

Consell Municipal de les Arts i Cultures

 • Representants: Andrés Pozo Cueto
Nomenclàtor
 • Alcaldessa: Filo Cañete Carrillo
 • President: José A. Gras Iñigo
 • Vocals: Un representant per grup municipal
 • Tècnics: 
  • Cap del Servei de Participació Ciutadana
  • Cap del Servei de Territori
  • Cap del Servei d'Activitats Ciutadanes i Educació
  • Cap del Servei d'Estadística i Padró
  • Cap de Polítiques d'Igualtat
 • Secretària: Es designa en primera convocatòria

Comité Local de Creu Roja al Barcelonès Nord

 • Representant: Anabel Jurado Pérez

Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)

 • Representant: Cristina Obregón Plaza