Protocol i relacions institucionals

El servei de Protocol i Relacions Institucionals, es la oficina depenent de l'Àrea de l'alcaldia i la seva funció es la de organitzar, produir, desenvolupar i valorar tècnicament, els actes públics i solemnes que estan presidits per l'alcalde president o en la delegació corresponent en els/les components de la Corporació Municipal.

Aquestes accions no son, només d'abast local sinó que intervé quant la representació de la institució o la ciutat es fora de la mateixa o en altres institucions.

Accions dependents del servei

  • Aplicar i complir la normativa vigent i el reglament municipal en matèria de d'honors, símbols i distincions.

  • Assessorament en matèria d'imatge i protocol per l'organització d'actes, supervisant la seva execució.

  • Col·laborar en la implantació de la imatge corporativa i en el tractament de la imatge institucional.

  • Relació amb altres Ajuntaments, Entitats o Institucions públiques i/o privades.

  • Assessorament i formació bàsica a entitats locals en referència a temes protocol·laris.

  • Execució de les cerimònies dels casaments civils.

  • Gestió i execució de las campanyes escolars de Visita l'Ajuntament.